5 มิถุนายน 2562 ชป.จันทบุรีเปิดประตูระบายแก้ปัญหาน้ำเน่า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_410707/

หลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้มีการร้องเรียนว่าน้ำภายในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบน ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่สร้างปิดไว้ที่คลองภักดีรำไพ เกิดน้ำแห้ง จนน้ำเหลือน้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้มีปลาตาย ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณ รบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นมากเพราะอากาศร้อนจัด นายช่างชลประทานคลองภักดีรำไพ ได้เดินมาตรวจสอบปัญหาและได้ชี้แจงกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ถึงประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นหาเกิดจากเศษวัชพืชและมีการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงมาในคลองทำให้น้ำเกิดการสะสมและน้ำในคลองบางจุดแห้ง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงลำคลองต่างๆและไหลสู่แม่น้ำจันทบุรีได้ แนวทางแก้ไข ทางกรมชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 ด้านเพื่อระบายน้ำและใช้น้ำในคลองภักดีรำไพมาผสมและเป็นตัวดันน้ำให้ไกลลงสูงทะเลโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องฝากถึงประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาลำคลองไม่มีวัชพืชและปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ลำคลองสาธารณะต่อไป บอกว่าก่อนหน้านี้ชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงคลองไปบาง แต่เปิดไม่นานก็ปิด เพราะบอกว่าน้ำเค็มจากทะเลจะเข้ามาในคลองทำให้น้ำบางจุดแห้ง และมีน้ำขังบางจุด ทำให้ปลาทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่อยู่ในคลองเกิดน๊อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้หากเป็นไปได้อยากให้ชลประทาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการคลองภักดีรำไพ มาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำ และเมื่อปลาที่ตายระบายไปแล้ว จะปิดลงอีกก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องกลิ่นตอนนี้ด้วย